İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

Şartlar ve Koşullar

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 Satıcıya İlişkin Bilgiler

Ünvan: Ece Plastik Makina Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.-Cotier

Vergi No: 3240063811- Erenköy Vergi Dairesi
Adres: 19 Mayıs Mh.Sümer Sk.Sümko Sit.M7 Apt.No:5 A / 3 Kadıköy / İstanbul
Telefon Numarası: 02164457165

Faks No: 02164457166
E-posta: www.cotierdenim.com

 

MADDE 2 Alıcıya İlişkin Bilgiler

 

Adı - Soyadı / Unvanı:

Teslimat adresi:
Telefon yok.:
E-posta:


MADDE 3 Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun ("Form") konusu, aşağıda niteliği ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler") satış ve teslimi hakkında Kanun hükümlerine göre bilgi sağlanmasıdır. Tüketicinin Korunması (6502 Sayılı Kanun) ve 27 Kasım 2014 tarih ve 275 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği. 29188.

MADDE 4 Satışa Konu Malın Temel Özellikleri ve Ödeme Bilgileri

4.1. Ürünlerin tanımı, birim tutarı, miktarı ve ödeme koşulları ile ilgili bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup ilgili bilgiler de Tüketici tarafından onaylanmıştır.

[Ürün Bilgileri Alanı]

Ürün

Birim Toplamı

Miktar

Satış ücreti

Ödeme şekli


4.2. Kurye ücreti Tüketici tarafından ödenecektir.

MADDE 5 Taahhütlerin Geçerlilik Süresi

Madde 4.1'de belirtilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler, herhangi bir güncelleme veya değişiklik yapılana kadar geçerlidir. Belirli bir süre için ilan edilen fiyatlarda ise bu fiyatlar ilgili sürenin sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 6 Ürünlerin Teslimi

6.1. ÜRÜN, ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya belirtilen adreste bulunan kişi / kuruluşa gönderilmek üzere 2 ile 5 iş günü içerisinde kargoya verilir. Sevk edilen ürünler faturası ile birlikte 1-5 iş günü içerisinde tarafınıza teslim edilmektedir. İhtiyaç halinde süre uzatılabilir. Kişiye özel siparişlerde süre 14 güne kadar uzatılabilir. Tüketici, Satıcının mevcut yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda sözleşmeyi feshedebilir.
6.2. Ürünler, Tüketici tarafından belirtilen kişi dışında bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
6.3. Tüketici, Ürünleri alır almaz kontrol etmekle ve gözlenen kusurları derhal Satıcıya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 7 CAYMA HAKKI

7.1 Emtia satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Tüketici, Ürün'ün kendisine veya belirtilen adreste bulunan kişi / kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk ve mazeret göstermek zorunda kalmadan
7.2 Cayma hakkının kullanılabilmesi için Satıcı'ya 14 (on dört) gün içinde iadeli taahhütlü posta, e-posta veya faks yoluyla yazılı bildirim gönderilecektir.
7.3 İade prosedürünün uygulanabilmesi için size gönderdiğimiz iade formu eksiksiz doldurularak iade paketine konulacak ve iade formu üzerinden doldurulacaktır. www.cotierdenim.com.
7.4 İade edilecek ürünler kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilecektir.
7.5 Satıcı, cayma bildirimini aldığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde toplam ücreti ve Tüketiciyi Tüketici'ye bağlayan her türlü belgeyi iade etmekle yükümlüdür.
Satıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alma sırasında kullandığı ödeme aracına uygun şekilde, tek seferde ve tüketiciye herhangi bir maliyet veya yükümlülük yüklemeden yapacaktır.
(Tüketici'nin satın alma işlemi sırasında kredi kartı taksit seçeneğini kullanması durumunda, Banka'nın Tüketici'ye tutarını taksitle geri ödemesi işbu fıkraya aykırı olmamakla birlikte, tek seferde de geri ödeme yapılacaktır.)
7.6 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle iade edilen Ürünlerin kargo ücreti Satıcıya aittir.

MADDE 8 Cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler

Tüketicinin talepleri veya açık kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, iadeye uygun olmayan, çabuk bozulma riski olan veya en iyisi mal satışına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. - önceki tarih ve ses veya video kayıtlarına, yazılım programlarına veya bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler (paketin Tüketici tarafından açılmış olması durumunda son grup sözleşmeler için) sona erebilir.


MADDE 9 Genel Hükümler

9.1 Tüketici, işbu Formda satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup ilgili bilgileri edindiğini ve gerekli teyidi verdiğini belirtmektedir. Yazılı olarak.
9.2 Tüketici, işbu Formu yazılı olarak teyit etmekle, adres, siparişi verilen Ürünlerin temel özellikleri, Ürünlerin fiyatı gibi mesafeli sözleşmelerin sonuçlanmasından önce Satıcı tarafından tüketiciye vereceği bilgileri edindiğini teyit eder. vergiler, ödeme ve teslimat bilgileri dahil, doğru ve eksiksiz.
9.3 Ürünlerin Tüketiciye teslimi aşamasında kargo firmasının karşılaşacağı herhangi bir nedenle sipariş edilen sorunun Tüketici'ye teslim edilmemesi durumunda Satıcı sorumlu tutulamaz.
9.4 Satıcı, Ürünlerin sağlam ve eksiksiz bir şekilde, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
9.5 Teslimat süresinden önce Ürünlerin haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceği anlaşılırsa, Satıcı, Tüketiciyi bilgilendirmek ve Müşterinin yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün sağlayabilir.

9.6 Ürünlerin teslim edilmesinin imkansız olması durumunda Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan durumu Tüketiciye bildirecek ve toplam bedeli 10 (on) gün içinde Tüketiciye iade edecektir. .
9.7 Herhangi bir nedenle Ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde Satıcı, Ürün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.  
9.8 Ürün bedelinin herhangi bir nedenle Satıcı'ya ödenememesi durumunda Tüketici, Satıcı'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünleri masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade edecektir. Satıcının diğer tüm akdi-yasal hakları, alacağı Ürün ücretinin takibi dahil olmak üzere, kesinlikle saklı olacaktır.

MADDE 10 Yetkili Mahkeme

Satıcı, şikayet ve itirazlarını, satın aldığı yerdeki veya ikamet ettiği yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine meblağın limitler içinde kalması kaydıyla iletebilir. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her Aralık ayında belirlenir.

MADDE 11 Diğer Hükümler

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Tüketici tarafından dijital ortamda okunup kabul edildikten sonra, Mesafeli Satış Sözleşmesinin sonuçlanma aşamasına geçilir.
İşbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen ön bilgileri aldığımı teyit ederim.MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

MADDE 1 - SÖZLEŞME KONUSU VE TARAFLAR

 

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detaylı bilgileri verilen Alıcıya ait ürün ve hizmetlerin satışına ilişkin tarafların haklarını, kanunlarını ve yükümlülüklerini belirlemektedir. www.cotierdenim.com Satıcı tarafından işletilen (bundan böyle WEB SİTESİ olarak anılacaktır) ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ürünlerin teslimat adresine teslim edilmesi.

 

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslim şartları ve mal veya hizmetlere ilişkin tüm ön bilgileri bu sözleşme hükümlerine uygun olarak öğrendiğini kabul ve beyan eder. satışa ve "cayma" hakkına tabi olarak, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit etmiş ve daha sonra hizmet siparişi vermiştir. Ödeme sayfasındaki ön bilgi ve fatura www.cotierdenim.com site, bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

1.3. SATICININ BİLGİLERİ

Başlık : Ece Plastik Makina Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.-Cotier

Vergi Numarası: 3240063811 - Erenköy Vergi Dairesi

Adres: 19 Mayıs Mh. Sümer Sk. Sümko Sit. M7 Daire No: 5 A / 3 Kadıköy / İstanbul

Telefon: 02164457165

Faks: 02164457166

E-posta: www.cotierdenim.com

 

1.4. ALICININ BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Unvanı:

Teslimat adresi :

Telefon :

E-posta:

 

MADDE 2 - SÖZLEŞME TARİHİ

2.1. Bu sözleşme, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından sipariş edilen ürün ve hizmetlere ait detaylar, vergiler dahil peşin satış tutarı ve miktar bilgileri aşağıda yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda listelenen tüm ürünler bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmıştır.

[Ürün Bilgi Alanı]

Resim

Ürün

Birim Miktar

Adet Adedi

Satış ücreti

 

MADDE 4 - MALLARIN TESLİMİ

 

4.1. ÜRÜN, ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa gönderilmek üzere 2-5 iş günü içerisinde kargoya verilir. Kargoya teslim edilen ürünler faturası ile birlikte 1-5 iş günü içerisinde tarafınıza ulaşmaktadır. İhtiyaç halinde bu süre uzatılabilir. Talep üzerine üretilen özel üretim siparişlerinde bu süre 14 güne kadar uzatılabilir.

 

4.2. ÜRÜN, ALICI dışında başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.3. ALICI, ÜRÜN'ü teslim alır almaz kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde ÜRÜN'ü kabul etmemek ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi takdirde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ

 

5.1. ALICI, vadeli satışlar sadece Bankaların kredi kartları ile yapıldığı için ilgili faiz oranlarını ve gecikme faizi ile ilgili bilgileri bankasından teyit edeceğini, beyan ve taahhüt eder. Faiz ve gecikme faizi ile ilgili hükümler Banka ile Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulanacaktır. Banka ve finans kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kartı vb. Çıkaran kurumların sağladığı ertelenmiş ve taksitli ödeme olanakları, doğrudan ilgili kurum tarafından sağlanan bir kredi ve / veya taksit imkanıdır. Bu çerçevede gerçekleştirilen ve SATICI'nın bedelinin tamamını tahsil ettiği ÜRÜN satışları, işbu Sözleşme tarafları için taksitli satış değil peşin satış olarak değerlendirilir. SATICI'nın yasal hakları (sözleşmeyi feshetme ve / veya kalan borcun tamamının taksitlerinden herhangi birinin ödenmemesi durumunda gecikme faizi ile birlikte ödenmesini talep etme hakkı dahil) yasal olarak satış niteliği taşıyan hallerde mevcut ve saklıdır. taksitle. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık% 5 gecikme faizi uygulanır.

 

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

 

6.1. ALICI, WEB SİTESİ üzerinde gösterilen ürünlerin teslimata ilişkin temel özelliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini ve ön bilgileri okuduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder. çevre.

 

6.2. ALICI; İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, Satıcı tarafından Tüketiciye verilecek adres, sipariş edilen ürünlerin temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimata ilişkin doğru ve eksiksiz bilgileri edindiğini teyit eder. mesafeli sözleşmelerin sonuçlanmasından önce.

 

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü sona ermeden ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

6.5. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi durumunda sözleşme yükümlülüklerini yerine getiremezse, SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirimde bulunur ve ALICI'ya eşit kalitede farklı bir ürün tedarik edebilir. ve fiyat.

 

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI ürünü teslim etme yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

 

6.7. ÜRÜN'ün tesliminden sonra herhangi bir sebeple işlemde kullanılan kredi kartının Banka / finans kuruluşunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜRÜN SATICI tarafından ALICI tarafından SATICI'ya iade edilecektir. En geç 3 gün içinde tüm masraflar ALICI'ya aittir. SATICI'nın ürün bedeli alacağının takibi dahil diğer tüm akdi ve kanuni hakları ayrı ayrı ve her halükarda saklıdır.

 

6.8. Normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (olumsuz hava koşulları, deprem, su baskını, yangın gibi) nedeniyle 30 gün içerisinde ÜRÜN teslim edilememesi ve gecikme süresinin 10 günü aşması durumunda SATICI, teslimatı ALICI'ya bildirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya acil durumun bitmesini bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptali takip eden 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartı ödemelerinde iade işlemi ALICI'nın kredi kartına iade edilerek yapılır.

 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

 

7.1. SATICI, herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, ALICI'nın malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalanmasından itibaren on dört gün içinde mal veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahip olduğunu taahhüt eder ve SATICI veya ürün tedarikçisi tarafından cayma bildiriminin alındığı tarihten itibaren malları geri almak.

 

7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine dair fatura aslının ve kargo teslim tutanağı örneğinin iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartı ödemelerinde iade işlemi ALICI'nın kredi kartına iade edilerek yapılır.

 

7.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

7.4. ALICI'nın özel istek ve talepleri doğrultusunda üretilen veya değişiklik veya ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilmiş veya niteliği gereği iade edilemeyen bir ÜRÜN'de ALICI cayma hakkını kullanamaz. Hızla bozulabilecek veya son kullanma tarihi geçebilecek ÜRÜNLER.

 

MADDE 8 - CAYMA HAKKI OLMAYAN ÜRÜNLER

 

8.1. Doğası gereği iade edilemeyen ürünler; Tek kullanımlık ürünlerin, kopyalanabilen yazılım ve programların, hızla bozulan veya kullanım süresi dolması muhtemel ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

 

8.2. Aşağıdaki ürünler, ürünün ambalajı açılmamış, sağlam ve ürün kullanılmamış ve test edilmemiş olmak şartıyla iade edilebilir.

Her Türlü Kozmetik Ürünler - İç Giyim Ürünleri - Her Türlü Kişisel Bakım Ürünleri - Her türlü yazılım ve program - DVD, VCD, CD ve kasetler - Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, bant vb.)

 

MADDE 9 - DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME

 

9.1. SATICI kayıtları (bilgisayar sesi kayıtları gibi manyetik ortam kayıtları dahil), bu Sözleşmeden ve / veya uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir ihtilafın çözümünde kesin kanıt teşkil eder; Tüketici Hakem Heyetleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca beyan edilen değere kadar yetkili olup, aşan hallerde ALICI ve SATICI'nın yerleşim yerlerinde Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

9.2. ALICI, işbu Sözleşme ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm şartları ve açıklamaları okuduğunu, tüm satış koşullarını ve diğer tüm ön bilgileri edindiğini, incelediğini ve kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

SATICI: Ece Plastik Makina Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti.-Cotier

ALICI: ......

TARİH: ......